Preventieve bestrijding van eikenprocessierups

Home > Inwoners > Actualiteiten > Preventieve bestrijding van eikenprocessierups

Preventieve bestrijding van eikenprocessierups

RSS
Dit item is verlopen op 31-07-2020.

De gemeente Scherpenzeel werkt volgens een vastgesteld bestrijdingsplan tegen de eikenprocessierups. Deze bestrijding gaat in de vorm van een bladbespuiting met een ongevaarlijk biologisch gewasbeschermingsmiddel. Tijdens de uitvoering wordt onder hoge druk de hele kroon van de eik bespoten met een speciale spuitunit. Zodra de eiken in blad staan wordt de bestrijding uitgevoerd.

Geen auto’s onder eiken

Sinds 2008 werkt de gemeente Scherpenzeel volgens deze bestrijdingsmethode. Voor 2020 is deze aanpak vanwege verhoogde plaagdruk geïntensiveerd. We bestrijden vrijwel alleen in de bebouwde kom en op gevoelige locaties in Scherpenzeel. Om de werkzaamheden zo goed mogelijk te laten verlopen wordt geadviseerd om in deze periode geen auto’s in de nabijheid van eiken te parkeren.

Korte behandelingsperiode

De rupsen worden kort na het begin van de bladvorming bestreden, als de rupsen van het jonge blad gaan eten. Door vroeg in te grijpen voorkomen we dat veel rupsen zich kunnen ontwikkelen tot het schadelijke stadium waarbij brandharen aanwezig zijn. Het moment van ingrijpen komt heel nauw. Soms zal daarom in de nacht bestreden moeten worden.

Om de natuur zoveel mogelijk te beschermen (onder andere beschermde vlindersoorten) wordt in het buitengebied minder preventief bestreden. Bij (grote) overlast wordt daar indien nodig overgegaan op het wegzuigen van eikenprocessierupsen.