Preventieve bestrijding Eikenprocessierups 2021

Home > Inwoners > Actualiteiten > Preventieve bestrijding Eikenprocessierups 2021

Preventieve bestrijding Eikenprocessierups 2021

RSS

De gemeente Scherpenzeel werkt volgens een vastgesteld eikenprocessierupsbestrijdingsplan. De bestrijding vindt plaats in de vorm van een bladbespuiting met een ongevaarlijk biologisch gewasbeschermingsmiddel. Tijdens de uitvoering zal onder hoge druk de gehele kroon van de eik bespoten worden middels een speciale spuitunit. Zodra de eiken in blad staan wordt de bestrijding uitgevoerd. We bestrijden vrijwel alleen preventief in de bebouwde kom van Scherpenzeel en op gevoelige locaties in het buitengebied waar veel mensen aanwezig zijn. Gemeente Scherpenzeel streeft naar een betere biologische balans. We willen de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups verder stimuleren met ander bermbeheer, het ophangen van nestkasten, het creëren van kruidenbermen, aanleg van struikgewas nabij eikenbomen en het creëren van een divers bomenbestand. Hiertoe hebben we in samenwerking met lokale werkgroepen de preventieve bestrijding op enkele locaties al teruggebracht.


Korte behandelingsperiode

De rupsen dienen kort na het begin van de bladvorming bestreden te worden als de rupsen van het jonge blad gaan eten. Door vroeg in te grijpen voorkomen we dat veel rupsen zich kunnen ontwikkelen tot het schadelijke stadium waarbij brandharen aanwezig zijn. Het moment van ingrijpen luistert heel nauw. Soms zal daarom in de nacht bestreden moeten worden.

Om de natuur zoveel mogelijk te beschermen (onder andere beschermde vlindersoorten) wordt in het buitengebied minder preventief bestreden. Bij (grote) overlast wordt daar indien nodig overgegaan tot het wegzuigen van eikenprocessierupsen.