Preventieve bestrijding Eikenprocessierups 2018

Home > Inwoners > Actualiteiten > Preventieve bestrijding Eikenprocessierups 2018

Preventieve bestrijding Eikenprocessierups 2018

RSS
Dit item is verlopen op 31-10-2018.

Naar aanleiding van aantastingen en meldingen van het voorafgaande jaar wordt ook dit jaar de eikenprocessierups preventief bestreden. De gemeente Scherpenzeel werkt volgens een vastgesteld Eikenprocessierupsbestrijdingsplan. De bestrijding vindt plaats in de vorm van een bladbespuiting met een ongevaarlijk biologisch gewasbeschermingsmiddel. Tijdens de uitvoering zal onder hoge druk de gehele kroon van de eik bespoten worden middels een speciale spuitunit. Zodra de eiken volledig in blad staan wordt de bestrijding uitgevoerd. Sinds 2008 werkt de gemeente Scherpenzeel volgens deze bestrijdingsmethode. We bestrijden alleen in de bebouwde kom van Scherpenzeel. Om de werkzaamheden zo goed mogelijk te laten verlopen, wordt geadviseerd om in deze periode geen auto’s in de nabijheid van eiken te parkeren.

Beschermde vlindersoorten

Om te voorkomen dat de gemeente onnodig beschermde en bedreigde vlindersoorten (Wet Natuurbescherming) gaat bestrijden, is bij de voorbereiding een inventarisatie gemaakt op basis van de Beheerkaarten beschermde en bedreigde vlinders van de Vlinderstichting. Om de natuur zoveel mogelijk te beschermen wordt in het buitengebied geen preventieve bestrijding uitgevoerd. Bij (grote) overlast wordt daar indien nodig overgegaan op het wegzuigen van eikenprocessierupsen.