Preventieve bestrijding Eikenprocessierups 2017

Home > Inwoners > Actualiteiten > Preventieve bestrijding Eikenprocessierups 2017

Preventieve bestrijding Eikenprocessierups 2017

RSS
Dit item is verlopen op 01-09-2017.

Naar aanleiding van aantastingen en meldingen van het voorafgaande jaar wordt ook dit jaar de eikenprocessierups preventief bestreden. De gemeente Scherpenzeel werkt volgens een vastgesteld Eikenprocessierupsbestrijdingsplan.

De bestrijding vindt plaats in de vorm van een bladbespuiting met een ongevaarlijk biologisch gewasbeschermingsmiddel. Tijdens de uitvoering zal onder hoge druk de gehele kroon van de eik bespoten worden middels een speciale spuitunit. Zodra de eiken volledig in blad staan wordt de bestrijding uitgevoerd. Sinds 2008 werkt de gemeente Scherpenzeel volgens deze bestrijdingsmethode. We bestrijden alleen in de bebouwde kom van Scherpenzeel. In het buitengebied wordt geen preventieve bestrijding uitgevoerd. Om de werkzaamheden zo goed mogelijk te laten verlopen, wordt geadviseerd om in deze periode geen auto’s in de nabijheid van eiken te parkeren.

Om te voorkomen dat de gemeente onnodig beschermde en bedreigde vlindersoorten (Wet Natuurbescherming) gaat bestrijden is bij de voorbereiding een inventarisatie gemaakt op basis van de Beheerkaarten beschermde en bedreigde vlinders van de Vlinderstichting.