Parkeerverbod Heijhorst, Hovenierslaan en Burg. Colijn-de Raatsingel

Home > Inwoners > Actualiteiten > Parkeerverbod Heijhorst, Hovenierslaan en Burg. Colijn-de Raatsingel

Parkeerverbod Heijhorst, Hovenierslaan en Burg. Colijn-de Raatsingel

RSS
Dit item is verlopen op 22-04-2017.

In de nieuwbouwwijk Heijhorst wordt regelmatig buiten de parkeervakken geparkeerd.

Dit is niet wenselijk. Het parkeren dient zoveel mogelijk op eigen terrein of op de openbare parkeervakken te gebeuren.

Daarom stelt de gemeente parkeerverboden en een stilstaan verbod in op de Heijhorst, de Hovenierslaan en de Burg. Colijn-de Raatsingel.

Met deze maatregelen wil de gemeente bereiken dat de hulpdiensten en afvaldiensten bochten makkelijker kunnen maken en dat er meer gebruik gemaakt wordt van de Kiss and Ride strook bij de Wittenbergschool. De parkeerverboden dragen daarnaast bij aan het bevorderen van de verkeersveiligheid en het verbeteren van de doorstroming in de wijk.

De parkeer- en stilstaan verbodsborden worden geplaatst na verloop van de bezwaartermijn, mits geen bezwaren zijn ingediend. Op de bijgevoegde tekening staat aangegeven hoe de verkeerssituatie eruit komt te zien. Voor deze verkeersmaatregel is een verkeersbesluit genomen.  

Voor meer informatie en de bezwaarprocedure verwijzen de gemeente naar de Staatscourant te vinden via de website https://zoek.officielebekendmakingen.nl/