Paasboodschap van burgemeester Harry de Vries

Home > Inwoners > Actualiteiten > Paasboodschap van burgemeester Harry de Vries

Paasboodschap van burgemeester Harry de Vries

RSS
Dit item is verlopen op 30-04-2020.

Lieve mensen,

Pasen 2020 staat voor de deur. Voor iedereen heeft Pasen een eigen betekenis….voor de één is het de christelijke hoogtijdag van de opstanding en het nieuwe leven, voor de ander is het een duidelijk begin van het voorjaar. In beide belevingen speelt hoop een grote rol.
Dit jaar zal Pasen anders zijn dan andere jaren en op een wijze beleefd worden zoals vrijwel niemand dat ooit heeft meegemaakt. Immers, we zijn beperkt in ons doen en laten. Even bij elkaar op bezoek kent zijn grenzen, even buiten genieten even zo.

Als burgemeester van Scherpenzeel wil ik u, wil ik jullie heel erg bedanken voor de wijze waarop u, waarop jullie tot nu toe invulling geven aan de regels die ons helpen om de invloed van het corona-virus te beperken. De 1,5 meter afstand, niet met meer dan 2 mensen bijeenkomen en extra handen wassen en in de elleboog hoesten. Doordat de meesten van ons dit doen en de zelfdiscipline opbrengen, die lang niet altijd leuk is en die beperkingen aan ons handelen oplegt, groeit er heel, maar ook echt heel voorzichtig een sprankje hoop dat we de invloed van het coronavirus kunnen beperken. Ik wil graag de woorden van de minister-president herhalen: HOU VOL! Alstublieft HOU VOL! en spreek ook anderen er op aan die dit helaas (nog) niet doen.

Ik denk ook extra met het oog op Pasen aan al onze oudere en kwetsbare medemensen in Scherpenzeel. We willen hen niet vergeten, zij zijn extra beperkt in hun bewegingsvrijheid en zien familie niet of misschien alleen via een beeldverbinding of telefoon.

Ik denk ook aan mensen onder ons die deze paasdagen een groot verdriet met zich meedragen omdat zij van hun dierbaren die zijn heengegaan onder zeer beperkende voorwaarden afscheid hebben moeten nemen en ik denk aan hen die grote zorg hebben over de gezondheid van hun dierbaren, want ook in onze gemeenschap zijn steeds meer mensen ziek door corona, maar ook anderszins zijn er mensen die gezondheidszorgen hebben.

En het past mij ook om al diegenen die zich zo ontzettend inzetten en heel veel extra werk verzetten, ook met de paasdagen, onze oprechte dank te betuigen. Zij die werken, op enigerlei wijze in de zorg, of verwant aan de zorg lopen vaak extra risico’s. Dank voor jullie inzet, doorzettingsvermogen, liefdevolle zorg en betrokkenheid. Ik denk hierbij ook aan medewerkers van politie, brandweer, gemeente, schoonmaakdiensten, reinigingsdiensten, winkelpersoneel en alle andere beroepsgroepen die “gewoon” door gaan. Heel veel dank!

Laat het sprankje hoop dat er misschien, heel misschien is voor ons allemaal een aansporing zijn om dat ieder op eigen wijze uit te dragen en zo de paasdagen 2020 te beleven als feest van hoop.
Ik wens u, jullie allemaal hele goede paasdagen!

Harry de Vries
Burgemeester Scherpenzeel