Oproep inleveren betalingsbewijzen muziekonderwijs seizoen 2020-2021

Home > Inwoners > Actualiteiten > Oproep inleveren betalingsbewijzen muziekonderwijs seizoen 2020-2021

Oproep inleveren betalingsbewijzen muziekonderwijs seizoen 2020-2021

RSS

Hebt u een beschikking ontvangen voor een subsidiebijdrage voor het seizoen muziekonderwijs 2020-2021? Dan moet u het betalingsbewijs vóór 1 juli 2021 indienen bij het secretariaat van de gemeente. Dit bewijs is een kwitantie van de particuliere muziekdocent waaruit het betaalde bedrag blijkt, de naam van de leerling en dat de lessen zijn gevolgd.

De gemeente ontvangt via de muziekschool en Caecilia de betalingsbewijzen van leerlingen die dit seizoen lessen hebben gevolgd bij SMS of Caecilia. Die leerlingen hoeven dus niets op te sturen naar de gemeente.

Hoe eerder de betalingsbewijzen binnen zijn, hoe sneller de betalingen worden afgehandeld. Lever uw betalingsbewijs in vóór 1 juli 2021. Anders nemen wij deze niet meer in behandeling. Uw recht op subsidie vervalt dan.