Oproep inleveren betalingsbewijzen muziek-onderwijs seizoen 2019-2020

Home > Inwoners > Actualiteiten > Oproep inleveren betalingsbewijzen muziek-onderwijs seizoen 2019-2020

Oproep inleveren betalingsbewijzen muziek-onderwijs seizoen 2019-2020

RSS
Dit item is verlopen op 02-07-2020.

Hebt u een beschikking ontvangen voor een subsidiebijdrage voor het seizoen muziekonderwijs 2019-2020? Dan moet u het betalingsbewijs vóór 1 juli 2020 indienen bij het secretariaat van de gemeente. Dit bewijs is een kwitantie van de particuliere muziekdocent waaruit het betaalde bedrag blijkt, de naam van de leerling en dat de lessen zijn gevolgd.

De gemeente ontvangt via de muziekschool en Caecilia de betalingsbewijzen van leerlingen die dit seizoen lessen hebben gevolgd bij SMS of Caecilia. Die leerlingen hoeven dus niets op te sturen naar de gemeente.

Hoe eerder de betalingsbewijzen binnen zijn, hoe sneller de betalingen worden afgehandeld. Lever uw betalingsbewijs in vóór 1 juli 2020. Anders nemen wij deze niet meer in behandeling. Uw recht op subsidie vervalt dan.