Opinieronde op 15 april

Home > Inwoners > Actualiteiten > Opinieronde op 15 april

Opinieronde op 15 april

RSS
Dit item is verlopen op 30-04-2021.

Op donderdag 15 april vanaf 20.00 uur is een opinieronde van de gemeenteraad. In een digitale vergadering spreken de fracties over o.a.

  • Consultatienotitie regionale ruimtelijke trajecten (Verstedelijkingsstrategie)
    Er lopen op dit moment drie ruimtelijke trajecten waar de Regio Foodvalley en dus Scherpenzeel bij betrokken is. Binnen de regio’s wordt samengewerkt aan integrale (verstedelijkings)strategie voor wonen, werken en bereikbaarheid op langere termijn.
    Tijdens de opinieronde wordt een presentatie verzorgt over de inhoud en proces van de regionale ruimtelijke trajecten waarbij Scherpenzeel betrokken is. De Scherpenzeelse politiek wordt gevraagd naar input op verschillende onderdelen.
  • Begrotingen van Regio Foodvalley en de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden.
     

Vergadering volgen

De vergadering is live te volgen via de website van de gemeente Scherpenzeel. Via de vergaderkalender kunt u in de kalender kiezen voor de juiste vergadering. U kunt hier de vergadering starten en de stukken raadplegen. Terugkijken van de vergadering kan via de website.


Inspreken tijdens een opinieronde?

Tijdens een opinieronde bestaat de mogelijkheid voor inwoners en organisaties om hun mening te laten horen. Deze vergadering vindt als gevolg van (de maatregelen rond) Corona digitaal plaats zodat wordt overgegaan tot "schriftelijk" spreekrecht.

Uw schriftelijke bijdrage dient u minimaal 24 uur voor aanvang van de vergadering onder vermelding van het onderwerp en voorzien van uw naam en adres, te mailen naar de griffie@scherpenzeel.nl