Opinieronde donderdag 29 oktober 2020 luister mee via de website

Home > Inwoners > Actualiteiten > Opinieronde donderdag 29 oktober 2020 luister mee via de website

Opinieronde donderdag 29 oktober 2020 luister mee via de website

RSS
Dit item is verlopen op 30-10-2020.

De commissieleden vergaderen op 29 oktober in Kulturhus de Breehoek. In verband met de Corona maatregelen is de publieke tribune gesloten.

U kunt de vergadering live meeluisteren of terugluisteren via de website.

Inspreken tijdens de vergadering?

Het geven van spreekrecht aan burgers is een manier om inwoners meer te betrekken bij de besluitvorming van de raad. Doordat de raadsvergadering het sluitstuk is van het besluitvormingsproces dat lang daarvoor is begonnen, is er voor gekozen het spreekrecht een plaats te geven in de Opinieronde. In deze fase zijn de fracties namelijk nog bezig met het vormen van hun mening.
Tijdens de Opinieronde kunnen inwoners inspreken over onderwerpen die op de agenda staan.

Wilt u gebruik maken van het spreekrecht, stuur dan graag uiterlijk woensdag 28 oktober 2020 een e-mail naar griffie@scherpenzeel.nl. Wilt u eerst meer informatie over het spreekrecht dan kunt u ook bellen met 06-22 15 23 51.

Op 29 oktober a.s. staan de financiën van de gemeente op de agenda:

  • Programmabegroting 2021-2024
    De Programmabegroting is gebaseerd op de Kadernota 2021-2024 en de uitgangspunten voor de begroting 2021.
  • 2e financiele rapportage 2020
    Deze rapportage beschrijft de financiële effecten op de programma's, gebaseerd op de stand tot begin september 2020. De Financiële rapportage is tevens een voorstel tot wijziging van de begroting.
  • Grondexploitatie actualisatie
    Tweemaal per jaar worden de grondexploitaties in Scherpenzeel herzien. De eerste keer is met het vaststellen van de jaarrekening en de tweede keer bij het vaststellen van de begroting. Met de herziening wordt de raad geinformeerd  over de financiële stand van zaken, het te verwachten resultaat en toekomstige ontwikkelingen.

Voor de volledige agenda’s met bijbehorende stukken verwijzen wij u naar onze website. Aanvang van de vergadering is 20.00 uur. De genoemde tijden voor de onderwerpen zijn indicatief.

Op 10 november a.s. neemt de gemeenteraad een besluit over de onderwerpen van deze Opinieronde.