Opinieronde donderdag 28 januari IN BEELD EN GELUID TE VOLGEN

Home > Inwoners > Actualiteiten > Opinieronde donderdag 28 januari IN BEELD EN GELUID TE VOLGEN

Opinieronde donderdag 28 januari IN BEELD EN GELUID TE VOLGEN

RSS
Dit item is verlopen op 29-01-2021.

U kunt de vergadering live volgen of terugkijken via de website. U gaat hiervoor naar www.scherpenzeel.nl/bestuur.                                                                                     

Inspreken tijdens een digitale vergadering?

Het geven van spreekrecht aan burgers is een manier om inwoners meer te betrekken bij de besluitvorming van de raad. Doordat de raadsvergadering het sluitstuk is van het besluitvormingsproces dat lang daarvoor is begonnen, is er voor gekozen het spreekrecht een plaats te geven in de Opinieronde. In deze fase zijn de fracties namelijk nog bezig met het vormen van hun mening.

Tijdens de Opinieronde kunnen inwoners inspreken over onderwerpen die op de agenda staan.

Wilt u gebruik maken van het spreekrecht dan graag uiterlijk dinsdag 26 januari 2021 een e-mail naar griffie@scherpenzeel.nl. Wilt u eerst meer informatie over het spreekrecht dan kunt u ook bellen met (06) 22 15 23 51.

Op de agenda van 28 januari a.s. staan o.a.

  • Kaderbrieven van Omgevingsdienst de Vallei, Regio Foodvalley en Regio de Vallei. De raad wordt in de gelegenheid gesteld om wensen en bedenkingen kenbaar te maken op de verschillende kaderbrieven van de verbonden partijen.
  • Huisvestingsverordening waarin o.a. de urgentieregeling is opgenomen en waarin regels zijn opgenomen over de toewijzing van goedkope woningen.
  • In februari 2020 heeft de gemeenteraad de Kadernotitie duurzaamheid vastgesteld. De Energievisie Scherpenzeel geeft invulling aan de doelstellingen uit de Kadernotitie Duurzaamheid.
     

De volledige agenda met bijbehorende stukken vindt u eveneens op onze website. Aanvang van de vergadering is 20.00 uur. De genoemde tijden voor de onderwerpen zijn indicatief.

Op 11 februari a.s. neemt de gemeenteraad een besluit over de onderwerpen van deze Opinieronde.