Opinieronde donderdag 13 september 2018

Home > Inwoners > Actualiteiten > Opinieronde donderdag 13 september 2018

Opinieronde donderdag 13 september 2018

RSS
Dit item is verlopen op 15-09-2018.

Om de besluitvorming in de gemeenteraad zo goed mogelijk voor te bereiden, vindt de Opinieronde plaats. Tijdens deze vergaderingen wisselen fracties hun meningen uit met elkaar. 

Op 13 september spreken zij over de Erfgoedverordening, dit gaat onder andere over de monumenten in ons dorp. Met de wijziging van de Erfgoedverordening is de regelgeving weer actueel. Na eerdere behandeling van de Erfgoedverordening is deze nu in nauw overleg met een delegatie van de monumenteneigenaren en de monumentencommissie opgesteld.

Daarnaast staan de plannen in het centrum van ons dorp op de agenda. Voornemen is een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar de locaties van de supermarkten (Aldi en Jumbo) in ons dorp. Deze ontwikkeling is ingrijpend voor het centrumgebied van Scherpenzeel.

Ook spreken de fracties over het Regionaal Programma Werklocaties Regio FoodValley 2018. Dit onderdeel betreft de bedrijventerreinen in Scherpenzeel, waarvoor behoefte aan uitbreiding bestaat.


Tijdens deze vergadering bestaat de mogelijkheid voor inwoners en organisaties om hun mening te laten horen. Wilt u bijvoorbeeld gebruik maken van het spreekrecht dan geeft u dit bij voorkeur 24 uur voor aanvang van de vergadering door aan de griffie. U kunt dit doen door uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren via e-mail door te geven aan griffie@scherpenzeel.nl

Op 27 september wordt in de raadsvergadering een besluit genomen over de onderwerpen in deze ronde.

  • Locatie: Kulturhus De Breehoek.
  • Datum: 13 september.
  • Aanvang: 20.00 uur

Voor de volledige agenda’s met bijbehorende stukken kijkt u op onze website.


De genoemde tijden voor de onderwerpen zijn indicatief. De vergaderingen zijn openbaar en de koffie staat klaar!