Opinieronde donderdag 11 maart 2021

Home > Inwoners > Actualiteiten > Opinieronde donderdag 11 maart 2021

Opinieronde donderdag 11 maart 2021

RSS
Dit item is verlopen op 26-03-2021.

U kunt de vergadering live volgen via de website. U kunt de vergadering terugkijken via de website.                                                                                  

Op de agenda staat onder andere:

 • Bestemmingsplan Lambalgen
  Voorgesteld wordt een planologisch juridische regeling op te tellen om de uitbreiding van de begraafplaats ten zuiden van de bestaande Begraafplaats Lambalgen aan de Nieuwstraat 105 mogelijk te maken.
 • Bestemmingsplan Dorpsstraat-Vijverlaan
  Voorgesteld wordt een planologisch juridische regeling op te stellen om de bouw van een supermarkt en 24 appartementen op de locatie Dorpsstraat/Vijverlaan mogelijk te maken.
 • De Nieuwe Koepel
  Voorgesteld wordt het plangebied van de woningbouwlocatie De Nieuwe Koepel Fase I uit te breiden met Fase II zodat het totale gebied op een integrale en hoogwaardige wijze kan worden ontwikkeld. Op deze wijze ontstaat een gegarandeerde plancapaciteit voor woningbouw van circa 420 woningen in de periode 2023-2029.
 • Ambtelijke samenwerking
  Voorgesteld wordt de nadere duiding zoals beschreven in bijlage I ten aanzien van de gewenste ambtelijke samenwerking te bekrachtigen.
   

Inspreken tijdens een opinieronde?

Tijdens de opinieronde bestaat de mogelijkheid voor inwoners en organisaties om hun mening te laten horen. Deze vergadering vindt als gevolg van (de maatregelen rond) Corona digitaal plaats zodat wordt overgegaan tot "schriftelijk" spreekrecht. Uw schriftelijke bijdrage dient u minimaal 24 uur voor aanvang van de vergadering onder vermelding van het onderwerp en voorzien van uw naam en adres, te mailen naar griffie@scherpenzeel.nl

De volledige agenda met bijbehorende stukken vindt u op onze website. Aanvang van de vergadering is 20.00 uur. De genoemde tijden voor de onderwerpen zijn indicatief.

Op 25 maart a.s. neemt de gemeenteraad een besluit over de onderwerpen van deze Opinieronde.