Ophalen Klein Chemisch Afval op maandag 17 mei 2021

Home > Inwoners > Actualiteiten > Ophalen Klein Chemisch Afval op maandag 17 mei 2021

Ophalen Klein Chemisch Afval op maandag 17 mei 2021

RSS

Tweemaal per jaar kunt u Klein Chemisch Afval (KCA) bij u thuis laten ophalen. Het KCA wordt op afroep en op een vaste dag bij u opgehaald. Dit betekent dat u
zich telefonisch moet aanmelden als u KCA heeft aan te bieden. Het KCA mag niet op het openbare voetpad of de weg worden gezet. Alleen KCA van particulieren kan worden aangemeld.

Bij bedrijvenwordt geen KCA opgehaald. Zij moeten zelf zorgen voor een correcte afvoer van hun chemisch afval.

Belangrijke data en telefoonnummers

In verband met Hemelvaartsdag op 13 mei, kunt u uiterlijk tot woensdagochtend 12 mei 2021 doorgeven of bij u KCA moet worden opgehaald.
Op maandag(ochtend) 17 mei 2021 wordt het KCA bij u opgehaald.

Het telefoonnummer waar u zich kunt opgeven voor het ophalen van het KCA is (033) 277 23 24.