Openbare vergadering Permar

Home > Inwoners > Actualiteiten > Openbare vergadering Permar

Openbare vergadering Permar

RSS

Het Algemeen Bestuur van het sociaal werkvoorzieningsschap Permar WS, komt in openbare vergadering bijeen op woensdag 25 oktober 2017 om 10.30 uur, aan het Horaplantsoen 2 te Ede.

Belangstellenden uit de aangesloten gemeenten Ede, Wageningen, Barneveld, Scherpenzeel en Renkum, die van plan zijn deze vergadering bij te wonen, worden verzocht zich vooraf op te geven bij het directiesecretariaat, per e-mail directie@permar.nl of telefonisch (0318) 67 92 13.