Openbare vergadering monumentencommissie 14 maart

Home > Inwoners > Actualiteiten > Openbare vergadering monumentencommissie 14 maart

Openbare vergadering monumentencommissie 14 maart

RSS
Dit item is verlopen op 16-03-2018.

De eerstvolgende openbare vergadering van de monumentencommissie vindt plaats op woensdag 14 maart 2018 om 9.30 uur op het gemeentehuis, Stationsweg 389a, fractiekamer 2.

De agenda van deze vergadering kunt u inzien via de website www.scherpenzeel.nl/bestuur/adviesradenencommisies/monumentencommissie.

De agenda en de bijbehorende stukken voor de vergadering kunt u inzien na een telefonische afspraak met onze medewerker, de heer W.J. Tijmensen, tevens secretaris van de monumentencommissie, bereikbaar via (033) 277 23 24.

Spreekrecht burgers

Na opening van de vergadering kunnen de aanwezige burgers ieder gedurende maximaal vijf minuten het woord voeren over zowel geagendeerde als niet geagendeerde onderwerpen. Degene die gebruik wil maken van dit spreekrecht, meldt zich voor de vergadering bij de voorzitter of de secretaris of, bij voorkeur, van tevoren schriftelijk of telefonisch bij de gemeente onder vermelding van het onderwerp.