OPENBARE KENNISGEVING

Home > Inwoners > Actualiteiten > OPENBARE KENNISGEVING

OPENBARE KENNISGEVING

RSS

Ontwerp-Begroting 2022, eerste wijziging begroting 2021 en jaarstukken 2020 OddV

Burgemeester en wethouders van Scherpenzeel maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 29 lid 5 van de Wet gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst de Vallei bekend dat voor een ieder de ontwerp-(programma)begroting 2022, de eerste  begrotingswijziging 2021 en de jaarstukken 2020 van Omgevingsdienst de Vallei ter inzage liggen. Genoemde stukken zijn op 7 april 2021 vastgesteld in het dagelijks bestuur van Omgevingsdienst de Vallei.

Toelichting

De raad kan desgewenst een reactie (zienswijze) naar voren brengen ten aanzien van de ontwerp-(programma)begroting 2022 en de eerste begrotingswijziging 2021. De jaarstukken 2020 van de OddV worden ter kennisname toegezonden aan de raad. Hierna zal het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst de Vallei genoemde stukken (al dan niet gewijzigd) vaststellen. 

U kunt de stukken inzien

De stukken liggen met ingang van 28 april 2021 gedurende vier weken voor iedereen in het gemeentehuis (Buitenplaats), Stationsweg 389a tijdens de openingstijden ter inzage. In verband met de coronamaatregelen dient u vooraf een afspraak te maken.


Burgemeester en wethouders voornoemd

W. van de Werken                  E. Klein
secretaris                             burgemeester