Openbare kennisgeving

Home > Inwoners > Actualiteiten > Openbare kennisgeving

Openbare kennisgeving

RSS
Dit item is verlopen op 05-06-2019.

Ontwerp-Begroting 2020, eerste wijziging begroting 2019 en jaarstukken 2018 OddV

Burgemeester en wethouders van Scherpenzeel maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 29 lid 5 van de Wet gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst de Vallei bekend dat voor een ieder de ontwerp-(programma)begroting 2020, de eerste  begrotingswijziging 2019 en de jaarstukken 2018 van Omgevingsdienst de Vallei ter inzage liggen. Genoemde stukken zijn op 4 april 2019 vastgesteld in het dagelijks bestuur van Omgevingsdienst de Vallei.

Toelichting

De raad kan desgewenst een reactie (zienswijze) naar voren brengen ten aanzien van de ontwerp-(programma)begroting 2020 en de eerste begrotingswijziging 2019. De jaarstukken 2018 worden ter kennisname toegezonden aan de raad. Hierna zal het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst de Vallei genoemde stukken (al dan niet gewijzigd) vaststellen. 

U kunt de stukken inzien

De stukken liggen met ingang van 24 april 2019 gedurende zes weken voor iedereen  in het gemeentehuis (Buitenplaats), Stationsweg 389a gedurende de openingstijden ter inzage.