Op zoek naar mensen met ruimte in hun huis en hart

Home > Inwoners > Actualiteiten > Op zoek naar mensen met ruimte in hun huis en hart

Op zoek naar mensen met ruimte in hun huis en hart

RSS
Dit item is verlopen op 19-01-2019.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin organiseert op 17 januari een informatieavond over gastopvang en pleegzorg. Zowel diegene die om hulp vraagt als diegene die hulp aan zou kunnen bieden zijn op deze avond van harte welkom om meer informatie te krijgen over: wat is gastopvang of pleegzorg? Wat voor mensen maken hier gebruik van? Wat betekent dit voor mij? En nog veel meer. U bent van harte welkom om 19.30 uur in de Sionkerk. Eerder werd 20.00 uur gecommuniceerd; het is dus een half uur eerder.

Scherpenzeel is een dorp waarin mensen betrokken zijn op elkaar, dat is geweldig om te merken. Ze helpen elkaar een handje mee en hebben iets over voor een ander. Zichtbaar en onzichtbaar.

We merken dat er best wel wat gezinnen zijn waar de druk op de ketel (al dan niet) tijdelijk zo groot is dat een gezin ontlast wil worden. Dat kinderen even ergens kunnen spelen, iemand een keertje kookt of soms een kind een weekend gaat logeren. We willen graag deze onderlinge verbondenheid stimuleren. We zien dat er veel vraag naar is, maar ook dat mensen niet weten waar of hoe zij hun vraag kenbaar kunnen maken.

Op deze avond willen we meer informatie geven over mogelijkheden rondom opvang als u en uw gezin overbelast zijn. Welke stappen worden genomen, wat betekent dit voor mij als hulpvrager of hulpbieder en wat kunt u (als gemeentelid) hierin betekenen?

Agenda
1 Opening 10 minuten
2 Toelichting avond; een gezamenlijke zorg 5 minuten
3 Wat is gastopvang? Door de heer Bronkhorst 15 minuten
4 Wat is plaagzorg? Door Stichting Timon 15 minuten
5 Emoties en ouderschap. Door Stichting Timon 10 minuten
Pauze 15 minuten
6 Ervaringsdeskundige 15 minuten
7 Aanmeldroutes gastopvang en pleegzorg 10 minuten
8 Vragen aan inleiders en ervaringsdeskundigen 15 minuten
9 Sluiting 5 minuten


Datum: 17 januari 2019
Aanvang: 19.30 uur
Inloop: vrij