Ontwerpverkeersbesluit parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen

Home > Inwoners > Actualiteiten > Ontwerpverkeersbesluit parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen

Ontwerpverkeersbesluit parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen

RSS

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen een aantal parkeerplaatsen aan te wijzen voor het opladen van elektrische voertuigen op de volgende locaties:

  • Dorpsstraat: een parkeervak ter hoogte van nr. 171a
  • Beukenlaan: een parkeervak ter hoogte van Beukenlaan 19
  • Holevoetplein: een parkeervak in de halve cirkel-parkeervakken nabij nr. 284
  • Lunterse Beekweg: een parkeervak in de haakse parkeervakken ten noorden van Lunterse Beekweg 11
  • Ereprijslaan: een parkeervak in de in de parkeervakken naast nr. 12.
  • De Eng; een parkeervak in de parkeervakken ten oosten van De Eng 8.

Het ontwerpbesluit ligt van 6 september tot en met 18 oktober 2021 ter inzage op het Gemeentehuis. Wilt u uw mening geven? Dat kan door het indienen van een zienswijze tijdens de periode waarin het ontwerpbesluit ter inzage ligt. De zienswijzen zullen worden meegenomen in de definitieve beslissing van burgemeester en wethouders.