Ontwerpverkeersbesluit parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen

Home > Inwoners > Actualiteiten > Ontwerpverkeersbesluit parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen

Ontwerpverkeersbesluit parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen

RSS

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen een aantal parkeerplaatsen aan te wijzen voor het opladen van elektrische voertuigen op de volgende locaties:

  • het Oosteinde, 1 parkeervak in de haakse parkeervakken aan de zuidzijde van de weg ter hoogte van Oosteinde 33-35;
  • 't Slag, 1 parkeervak in de vakken ten zuiden van 't Slag 9;
  • de Heijhorst, 2 parkeervakken ten noorden van Heijhorst 1;
  • de Akker, 2 parkeervakken in de haakse parkeervakken ter hoogte van Weideweg 17;
  • Beeklaan, 1 parkeervak aan de zuidzijde van de weg, in de haakse parkeervakken tegenover Beeklaan 8.

Het ontwerpbesluit ligt van 19 maart t/m 29 april 2021 ter inzage op het gemeentehuis. Wilt u uw mening geven? Dat kan door het indienen van een zienswijze tijdens de periode waarin het ontwerpbesluit ter inzage ligt. De zienswijzen worden meegenomen in de definitieve beslissing van burgemeester en wethouders.