Ontwerp wegonttrekking gedeelte van de Parklaan

Home > Inwoners > Actualiteiten > Ontwerp wegonttrekking gedeelte van de Parklaan

Ontwerp wegonttrekking gedeelte van de Parklaan

RSS
Dit item is verlopen op 29-06-2017.

Burgemeester en wethouders van Scherpenzeel maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 11 van de Wegenwet, bekend dat het ontwerp wegonttrekking Parklaan voor een ieder ter inzage ligt.

Doel van dit plan

Vanwege plan Weijdelaar is het nodig om een gedeelte van de Parklaan te onttrekken aan de openbaarheid. Hierdoor ontstaat ruimte voor een park. Hiervan profiteren de huidige alsmede de nieuwe bewoners, in de nabije omgeving.

U kunt het plan inzien

Het plan ligt met ingang van 16 mei 2017 gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis aan de Stationsweg 389a in Scherpenzeel. Op werkdagen van 09.00 tot 12.30 uur en op afspraak 's middags (maandag tot en met donderdag).

Hoe kunt u reageren?

U kunt mondeling, maar bij voorkeur schriftelijk, uw zienswijze kenbaar maken.

Dit kan zo lang het plan ter inzage ligt (dus tot en met 28 juni 2017). Uw schriftelijke reactie kunt u sturen naar de gemeenteraad van Scherpenzeel, Postbus 100, 3925 ZJ in Scherpenzeel. Voor uw mondelinge reactie kunt u een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Ruimte & Groen via telefoonnummer (033) 277 23 24. Reacties kunnen leiden tot aanpassing (van onderdelen) van het plan.