Ontwerp-Begroting 2019 Regio De Vallei

Home > Inwoners > Actualiteiten > Ontwerp-Begroting 2019 Regio De Vallei

Ontwerp-Begroting 2019 Regio De Vallei

RSS
Dit item is verlopen op 30-05-2018.

Burgemeester en wethouders van Scherpenzeel maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 32 van de Gemeenschappelijke Regeling Regio De Vallei bekend dat voor een ieder de ontwerp-Begroting 2019 Regio De Vallei ter inzage ligt. Genoemde stukken zijn vastgesteld in het dagelijks bestuur van de regio.

Toelichting

De raad kan desgewenst een reactie (zienswijze) naar voren brengen ten aanzien van de ontwerp-Begroting 2019. Hierna zal het algemeen bestuur van de regio genoemde stukken (al dan niet gewijzigd) vaststellen.

U kunt de stukken inzien

De stukken liggen met ingang van 2 mei 2018 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis (Buitenplaats), Stationsweg 389a.