Ontwerp-begroting 2019, 1e wijziging begroting 2018 en jaarstukken 2017 OddV

Home > Inwoners > Actualiteiten > Ontwerp-begroting 2019, 1e wijziging begroting 2018 en jaarstukken 2017 OddV

Ontwerp-begroting 2019, 1e wijziging begroting 2018 en jaarstukken 2017 OddV

RSS
Dit item is verlopen op 30-05-2018.

Burgemeester en wethouders van Scherpenzeel maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 29 lid 5 van de Wet gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst de Vallei, bekend dat voor een ieder de ontwerp-(programma)begroting 2019, de 1e begrotings-wijziging 2018 en de jaarstukken 2017 van Omgevingsdienst de Vallei ter inzage liggen. Genoemde stukken zijn op 5 april 2018 vastgesteld in het dagelijks bestuur van Omgevingsdienst de Vallei.

Toelichting

De raad kan desgewenst een reactie (zienswijze) naar voren brengen ten aanzien van de ontwerp-(programma)begroting 2019 en de 1e begrotingswijziging 2018. De jaarstukken 2017 worden ter kennisname toegezonden aan de raad. Hierna zal het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst de Vallei genoemde stukken (al dan niet gewijzigd) vaststellen. 

U kunt de stukken inzien

De stukken liggen met ingang van 18 april 2018 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage, tijdens openingstijden in het gemeentehuis (Buitenplaats), Stationsweg 389a.