Onroerendzaakbelasting volgend jaar niet omhoog

Home > Inwoners > Actualiteiten > Onroerendzaakbelasting volgend jaar niet omhoog

Onroerendzaakbelasting volgend jaar niet omhoog

RSS
Dit item is verlopen op 25-03-2019.

De onroerendzaakbelasting (OZB) wordt niet verhoogd. “Een unieke situatie”, licht wethouder Henk Vreeswijk toe. “Ieder jaar verhogen we deze belasting in ieder geval met de verwachte inflatie. Dit keer is dat niet nodig, omdat er voldoende financiële ruimte is.” Daar tegenover staat wel een stijging van de rioolheffing van negen euro, zoals dat eerder al was afgesproken. Voor de afvalstoffenheffing wordt het systeem ingevoerd van betalen per lediging van de restafvalcontainer (diftar). Dit alles blijkt uit de eerste Programmabegroting 2019-2022 van deze coalitieperiode die het college van Burgemeester en Wethouders van Scherpenzeel heeft opgesteld.

Ambities

Het college is blij dat het de ambities kan waarmaken. Er is voldoende geld beschikbaar om te blijven doen wat de gemeente deed. Zo blijft Scherpenzeel een aantrekkelijke plek om te wonen en te werken. In de begroting staan ook veel nieuwe ontwikkelingen. Zo worden er 200 tot 250 nieuwe huizen gerealiseerd in de komende jaren. Gestart wordt met de herinrichting van de Eikenlaan. Er komt een goed system voor het melden van problemen buiten op straat of in de buurt. Ook het sociale karakter van het dorp wordt versterkt. De gemeente investeert extra in het Inlooppunt in het dorp. Dat is de plek om elkaar te ontmoeten en advies in te winnen.

Solide financieel beleid

In deze Programmabegroting staan alle ambities voor de komende vier jaar, inclusief de beschikbare financiële middelen. De programmabegroting heeft voor alle vier de jaren een positief saldo. Dit betekent dat de gemeente Scherpenzeel financieel gezond is!

Raadsvergadering

Het college heeft de Programmabegroting 2019-2022 naar de Raad gestuurd. Op 1 november besluit de gemeenteraad hierover. Voorafgaand hieraan is er op 18 oktober de Opinieronde. U bent van harte welkom bij beide openbare vergaderingen.