Onherroepelijk bestemmingsplan Boslaan-Ringbaan

Home > Inwoners > Actualiteiten > Onherroepelijk bestemmingsplan Boslaan-Ringbaan

Onherroepelijk bestemmingsplan Boslaan-Ringbaan

RSS
Dit item is verlopen op 30-10-2019.

Burgemeester en wethouders van Scherpenzeel maken bekend, dat het bestemmingsplan “Boslaan-Ringbaan”, door de gemeenteraad op 27 juni 2019 vastgesteld, op 28 augustus 2019 onherroepelijk is geworden.

Dit houdt in dat dit bestemmingsplan het juridische kader is waaraan aanvragen om omgevingsvergunningen en vormen van grondgebruik worden getoetst. Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden, omdat er tegen het bestemmingsplan geen beroep is ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Wat beoogt dit plan

Het bestemmingsplan geeft de bouw- en gebruiksregels voor de bouw van twintig grondgebonden huurwoningen in de vrije sector in het gebied aansluitend aan de Boslaan, Ringbaan en basisschool Korenmaat.

U kunt het plan inzien

Het bestemmingsplan is in te zien op het gemeentehuis en digitaal te raadplegen op de gemeentelijke website en www.ruimtelijkeplannen.nl.