Onderzoek ervaringen Wmo en gemeentelijke Jeugdhulp

Home > Inwoners > Actualiteiten > Onderzoek ervaringen Wmo en gemeentelijke Jeugdhulp

Onderzoek ervaringen Wmo en gemeentelijke Jeugdhulp

RSS
Dit item is verlopen op 31-05-2017.

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente niet alleen verantwoordelijk voor de hulp en hulpmiddelen vanuit de Wmo, maar ook voor vormen van jeugdhulp. De gemeente Scherpenzeel wil graag weten wat de ervaringen zijn van de inwoners die van deze hulp gebruik maken en laat hier dus onderzoek naar doen. De gemeente is dat overigens volgens de Wmo 2015 ook verplicht. Met de uitkomsten kan de gemeente de hulp nog beter laten aansluiten op de wensen en behoeften van de gebruikers. Daarom is de mening van alle inwoners die gebruik maken van Wmo of jeugdhulp van groot belang in dit onderzoek!

Uitnodiging

Vanaf begin april 2017 worden inwoners die een Wmo-verstrekking hebben of die in contact zijn met jeugdhulp per brief uitgenodigd om deel te nemen aan deze meting. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoekbureau, te weten I&O Research uit Enschede. Meedoen aan het onderzoek is vrijwillig, maar voor de gemeente erg belangrijk.

Anonimiteit

De gegevens worden anoniem verwerkt en zijn niet op personen te herleiden. De uitkomsten hebben dan ook geen invloed op het al of niet verstrekken van hulp aan inwoners die de vragenlijst invullen!

Uitkomsten

De gemeente hoopt erop dat iedereen die een vragenlijst ontvangt, deze ook invult en opstuurt. De vragenlijst kan ook digitaal worden ingevuld. De instructies hiervoor staan in de brief.

Wie nog vragen heeft over dit onderzoek of beslist geen vragenlijst wil ontvangen, kan op werkdagen tussen 09.00 en 12.30 uur bellen met zijn of haar contactpersoon bij de gemeente.

De uitkomsten van het onderzoek kunnen eind mei 2017 bekeken worden op de gemeentelijke website.