Ondertekening Akkerwinde

Home > Inwoners > Actualiteiten > Ondertekening Akkerwinde

Ondertekening Akkerwinde

RSS
Dit item is verlopen op 31-08-2018.

Wethouder Tonnis van Dijk en Wouter van de Top, directeur De Bunte  schudden elkaar trots de hand

Wethouder Tonnis van Dijk en Wouter van de Top, directeur van De Bunte Vastgoed Oost, ontwikkelaar uit Ede, hebben donderdag 12 juli jl. de koop-overeenkomst ondertekend voor de ontwikkeling en bouw van 92 projectwoningen in het project Akkerwinde. Wethouder Van Dijk: “De ondertekening is een mijlpaal voor het project Akkerwinde! We zijn er trots op dat de plannen binnen zo’n korte termijn tot stand zijn gekomen. Dit heeft alles te maken met de goede samenwerking tussen gemeente, raad, bewoners, Woonstede en De Bunte. Akkerwinde komt op het juiste tijdstip. Op de woningmarkt is veel vraag naar woningen. Bovendien biedt Akkerwinde ook ruimte voor 32 sociale huurwoningen. Hierdoor komt er een versnelde inhaalslag van eerdere vastgestelde tekorten. Akkerwinde is een prachtig passend maatkostuum voor Scherpenzeel.”

Twee fasen

Akkerwinde is verdeeld in twee deelgebieden. Deze worden in twee fasen afgenomen en ontwikkeld. Gestart wordt met de bebouwing van Fase I: het gebied boven en naast de school de Korenmaat. Daarna komt fase 2 aan bod: het gebied parallel aan de Akkerwindelaan. De plannen voor het bouwrijp maken van het gebied zijn in voorbereiding. Naar verwachting vindt de start van de uitvoering plaats in het 4e kwartaal 2018. Fasen 1 en 2 worden gelijktijdig bouwrijp gemaakt.

Voortgang

Woonstede bouwt hier 32 sociale huurwoningen, naast de 92 projectwoningen van De Bunte. Ook zijn 21 kavels beschikbaar voor zelfbouw door particulieren. Eind augustus start de verkoop van deze kavels. Hiervoor komt er een informatieavond in de Korenmaat. Ook organiseert De Bunte een inspiratieavond medio september waarop zij potentiële kopers uitnodigt om mee te denken over de projectwoningen. Deze projectwoningen komen naar verwachting in oktober/november 2018 in de verkoop. Vervolgens is de start van de bouw hiervan ingepland voor het 1e kwartaal 2019.

Meer informatie: www.akkerwinde.nu