Nota Grondbeleid 2018-2021

Home > Inwoners > Actualiteiten > Nota Grondbeleid 2018-2021

Nota Grondbeleid 2018-2021

RSS
Dit item is verlopen op 09-05-2018.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat in de openbare raadsvergadering van 15 februari 2018 de Nota Grondbeleid 2018-2021 is vastgesteld.

Toelichting

De Nota Grondbeleid 2018-2021 betreft een actualisatie van de in 2012 vastgestelde nota Grondbeleid 2012-2016. De voorliggende nota grondbeleid is een beleidsdocument dat concrete richting geeft aan hoe de gemeente omgaat met haar rol en positie in de ruimtelijke ontwikkeling.

U kunt de Nota inzien

De Nota Grondbeleid 2018-2021 ligt met ingang van heden voor een ieder tijdens de openstellingsuren in het gemeentehuis (Buitenplaats), Stationsweg 389a ter inzage