Nieuwe naam voor uniek buurtje

Home > Inwoners > Actualiteiten > Nieuwe naam voor uniek buurtje

Nieuwe naam voor uniek buurtje

RSS

De ‘driehoek’ tussen de Hopeseweg en de Groeperlaan biedt kansen voor een uniek woonwijkje. Daarom maakt de gemeente plannen voor de ontwikkeling van dit perceel, met als werknaam Akkerwinde 2.

Deze naam doet geen recht aan de bijzondere plannen voor dit perceel. Het lijkt nu op een uitvloeisel van de nieuwbouwwijk Akkerwinde, terwijl het een op zichzelf staand project is. Daarom zijn suggesties voor een nieuw naam van harte welkom.

Het is leuk om hierbij de doelgroepen voor deze wijk in het oog te hebben. Uit onze in begin dit jaar vastgesteld Woonvisie komt naar voren dat er behoeft is aan betaalbare woningen voor starters, ouderen en andere doelgroepen. Ook is doorstroming van huishoudens een belangrijk onderdeel om de woningmarkt toegankelijker te maken.

Kleinere en betaalbare woningen voor starters en ouderen: een uitdaging die de gemeente heeft opgepakt. Op basis hiervan is een stedenbouwkundige opzet voor Akkerwinde II gemaakt. Met andere, kleinere woningen dan we in Scherpenzeel gewend zijn. En een wijk die wordt gebouwd voor bepaalde doelgroepen is ook uniek, een mix tussen jonger en ouder kan de sociale samenhang in een wijk ten goede komen.

Brengt u dit op een goed idee voor een passende wijknaam? Mail dan naar scherpenzeelwonen@scherpenzeel.nl. Inzenden kan tot en met 31 oktober 2020.