Nieuwe Breehoek wordt concreet

Home > Inwoners > Actualiteiten > Nieuwe Breehoek wordt concreet

Nieuwe Breehoek wordt concreet

RSS
Dit item is verlopen op 31-12-2020.

Nieuwe Breehoek wordt concreet

Gemeente Scherpenzeel en De Breehoek hebben het Veenendaalse architectenbureau Huibers & Jarring gevraagd om de komende maanden verdere concrete uitwerking te geven aan het concept voor De Nieuwe Breehoek. Daarmee komt er een aansluitend vervolg op de intentieverklaring van mei jl. voor de ontwikkeling van De Breehoek als Dé huiskamer voor sportief, cultureel, maatschappelijk en bestuurlijk Scherpenzeel.

Dit voorjaar hebben de gemeente en De Breehoek onderzocht in welke vorm de toekomst van De Breehoek het best te waarborgen is. De combinatie met huisvesting van de gemeentelijke organisatie, en een breder accent op welzijn, brengt meer reuring in De Breehoek en zorgt bovendien voor een betere exploitatie van het pand. Als gevolg van de corona-beperkingen zijn de gebruikers hierin nog niet echt meegenomen. Hoog tijd dus om met de gebruikers om tafel te gaan en tot een concept te komen waarin alle (toekomstige) gebruikers zich thuis voelen.

Huibers & Jarring hebben in Veenendaal veel ervaring opgedaan met een soortgelijk project, wijkcentrum Aller Erf, waarbij ze het ontwerp vorm hebben gegeven in nauwe samenspraak met oude en nieuwe gebruikers. Wethouder Gerard van Deelen heeft er alle vertrouwen in dat Huibers &  Jarring ook van de nieuwe Breehoek een succes kunnen maken: ‘We weten dat het concept technisch en financieel haalbaar is. Maar het gaat alleen werken als de nieuwe Breehoek van ons allemaal is. We zijn blij dat we een partij hebben gevonden die bewezen heeft juist dat samenspel vorm te kunnen geven’.

De komende maanden zullen de architecten met de bibliotheek, de sportverenigingen, welzijnsorganisaties, de Christelijk Gereformeerde Kerk en alle andere gebruikers in gesprek gaan over hun wensen en ideeën.