Naar de stembus!

Home > Inwoners > Actualiteiten > Naar de stembus!

Naar de stembus!

RSS

Op woensdag 20 maart 2019 kunt u stemmen voor leden van Provinciale Staten van Gelderland. Op dezelfde dag kunt u ook stemmen voor de leden van het algemeen bestuur van het Waterschap Vallei en Veluwe.

Openingstijden en locaties stemlokalen

U kunt op woensdag 20 maart a.s. tussen 7.30 en 21.00 uur uw stem uitbrengen op één van de volgende locaties:

  • Basisschool De Wittenberg, Hovenierslaan 17
  • Basisschool De Glashorst, Glashorst 24
  • Kulturhus De Breehoek, Marktstraat 59
  • Het Huis in de Wei, Vijverlaan 2
  • CBS De Korenmaat, Korenveld 1

Wie mogen er stemmen?

Voor de Provinciale Staten mogen alle inwoners van Scherpenzeel, die op de dag van de kandidaatstelling (4 februari 2019) 18 jaar of ouder zijn en die in het bezit van de Nederlandse nationaliteit gaan stemmen.

Voor het Waterschap Vallei en Veluwe mogen alle inwoners van Scherpenzeel, die op de dag van de kandidaatstelling (4 februari 2019) 18 jaar of ouder naar de stembus gaan. Voor deze verkiezingen mogen alle inwoners met de Nederlandse nationaliteit of een nationaliteit van een EU-lidstaat of andere nationaliteit (mits de inwoner rechtmatig in Nederland verblijft) stemmen.

Stempas

Als stemgerechtigde krijgt u uiterlijk 14 dagen voor de verkiezingen, op uw huisadres, een uitnodiging toegestuurd om op 20 maart a.s. uw stem uit te brengen. U ontvangt daarbij uw stempas. Met deze stempas kunt u in elk stembureau binnen de gemeente Scherpenzeel uw stem uitbrengen.

Legitimatiebewijs meenemen

Om te mogen stemmen moet u naast uw stempas ook een geldig identiteitsdocument tonen (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart). Zonder identiteitsbewijs mag u niet stemmen. Neem daarom naast uw stempas ook een identiteitsbewijs mee. De legitimatiebewijzen mogen maximaal 5 jaar verlopen zijn om toch te mogen stemmen.

Volmacht en kiezerspas

Meer informatie hierover vindt u in de openbare kennisgevingen die op onze website staan of u kunt ook informatie opvragen bij de afdeling Burgerzaken, telefoonnummer (033) 277 23 24.