Naar de stembus!

Home > Inwoners > Actualiteiten > Naar de stembus!

Naar de stembus!

RSS
Dit item is verlopen op 25-05-2019.

Op woensdag 20 maart 2019 kunt u stemmen voor leden van Provinciale Staten van Gelderland. Op dezelfde dag kunt u ook stemmen voor de leden van het algemeen bestuur van het Waterschap Vallei en Veluwe.

Op donderdag 23 mei 2019 kunt u stemmen voor de verkiezing van het Europees Parlement.

Openingstijden en locaties stemlokalen:

U kunt op donderdag 23 mei a.s. tussen 7.30 uur en 21.00 uur uw stem uitbrengen op één van de volgende locaties:

  • Basisschool De Wittenberg, Hovenierslaan 17
  • Basisschool De Glashorst, Glashorst 24
  • Kulturhus De Breehoek, Marktstraat 59
  • Het Huis in de Wei, Vijverlaan 2
  • CBS De Korenmaat, Korenveld 1

Wie mogen er stemmen?

U krijgt een stempas voor de verkiezingen voor het Europees Parlement als u op de dag van de kandidaatstelling (9 april 2019):

  • Nederlander bent, of
  • de nationaliteit heeft van een ander land binnen de Europese Unie en zich heeft laten registreren bij uw gemeente.
  • staat ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP)
  • 18 jaar of ouder bent op de dag van de verkiezingen
  • niet uitgesloten bent van het kiesrecht

Niet-Nederlandse kiezers kunnen voor meer informatie kijken op onze website.

Stempas

Bent u stemgerechtigd? Dan is uw stempas inmiddels bezorgd op uw huisadres. Met deze stempas kunt u in elk stembureau binnen de gemeente Scherpenzeel op 23 mei a.s. uw stem uitbrengen.

Legitimatiebewijs meenemen

Om te mogen stemmen moet u naast uw stempas ook een geldig identiteitsdocument tonen (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart).

Zonder identiteitsbewijs mag u niet stemmen. Neem daarom naast uw stempas ook een identiteitsbewijs mee. De legitimatiebewijzen mogen max. 5 jaar verlopen zijn om toch te mogen stemmen.

Volmacht en kiezerspas

Meer informatie hierover vindt u in de openbare kennisgevingen die op onze website staan of u kunt ook informatie opvragen bij de afdeling Burgerzaken, telefoonnummer (033) 277 23 24.