Naam wijkje voor starters en senioren: Zelder

Home > Inwoners > Actualiteiten > Naam wijkje voor starters en senioren: Zelder

Naam wijkje voor starters en senioren: Zelder

RSS

De vraag naar woningen in Scherpenzeel blijft ook in de toekomst actueel. En er is vraag naar betaalbare woningen voor starters en senioren. Daarom is de gemeente gestart met de voorbereiding van het bouwen van een nieuw woonwijkje tussen de Groeperlaan en de Hopeseweg. Samen met inwoners is gezocht naar een definitieve naam voor deze toekomstige wijk. Dit is nu: Zelder. Met verwijzing naar het zuidelijker gelegen ‘klein Zelder’ is de naam Zelder voor deze driehoek een mooie naamgeving voor dit bijzondere buurtje.

Stemmen

Een oproep op de gemeentepagina in de Scherpenzeelse Krant en op sociale media om mee te denken, leverde 55 suggesties op. Het college van B&W heeft vijf geschikte namen geselecteerd, waaruit een ieder mocht kiezen via een poll op de website. Dit waren: Vogelwikke, Zelder, Kruidenhof, De Moestuin en De Driehoek. Van de 49 stemmen zijn er 23 naar Zelder gegaan.

Deze naam is door Jan Bieshaar ingediend als suggestie. Deze winnaar wordt op korte termijn benaderd door de gemeente.

Bijzonder buurtje

Zelder wordt een buurt voor starters, met 34 kleinere types woningen. Hier kan worden gedacht aan boven-benedenwoningen, quadrant-woningen en skinny houses. Ook is geen mogelijkheid tot uitbouwen, waardoor de woningen voor starters op de woningmarkt beschikbaar blijven. Doorstroom is hierin leidend. Ook zijn woningen geschikt voor senioren, waardoor een mooie bewonersmix kan ontstaan. De woningen worden gebouwd in een parkachtige omgeving (ook: stadstuin).