Naam nieuwe woonwijk, denkt u mee?

Home > Inwoners > Actualiteiten > Naam nieuwe woonwijk, denkt u mee?

Naam nieuwe woonwijk, denkt u mee?

RSS

De vraag naar woningen in Scherpenzeel blijft ook in de toekomst actueel. Daarom gaat de gemeente starten met de voorbereiding van het bouwen van een nieuwe wijk tussen de Koepellaan en de Nieuwstraat. Dit grondgebied is al langere tijd in bezit van gemeente Scherpenzeel. De gemeenteraad heeft in december een budget voor de voorbereiding beschikbaar gesteld. Hiermee worden onderzoeken gestart naar onder andere de bodemkwaliteit en flora en fauna.

Uw suggesties

Omdat de voorbereidingen nu echt gaan starten, wil de gemeente samen met inwoners op zoek naar een naam voor deze toekomstige wijk. Dit gebied heet al jarenlang ’t Voort. Maar dit kan tot verwarring leiden met het medisch centrum Het Foort. Of denkt u daar anders over? Wij horen graag uw suggesties!  Meedenken wordt gewaardeerd en kan tot uiterlijk 14 februari 2020. Mailen kan naar scherpenzeelwonen@scherpenzeel.nl of reageer op dit bericht via onze sociale media. Telefonisch mag ook: (033) 277 23 24. Meer info op www.scherpenzeel.nl/nieuwbouw