Naam nieuwe woonwijk: De Nieuwe Koepel

Home > Inwoners > Actualiteiten > Naam nieuwe woonwijk: De Nieuwe Koepel

Naam nieuwe woonwijk: De Nieuwe Koepel

RSS

De vraag naar woningen in Scherpenzeel blijft ook in de toekomst actueel. Daarom is de gemeente gestart met de voorbereiding van het bouwen van een nieuwe woonwijk tussen de Koepellaan en de Nieuwstraat. Samen met inwoners is gezocht naar een definitieve naam voor deze toekomstige wijk.

Op een oproep op de gemeentepagina in de Scherpenzeelse Krant en op sociale media om mee te denken, zijn ruim 40 reacties gekomen. Het college van B&W heeft vijf geschikte namen geselecteerd, waaruit een ieder mocht kiezen via een poll op de website. Dit waren: Suydervoort, Geitenbeek, Het Voort, De Nieuwe Koepel en Valleituin. Van de 356 stemmen zijn er 153 naar De Nieuwe Koepel gegaan. Een ‘overwinning’ met ruim 42 procent en daarmee is dus de naam van de nieuwe woonwijk tussen de Koepellaan en de Nieuwstraat bekend: De Nieuwe Koepel.

Deze naam is door twee inwoners ingediend als suggestie. Deze winnaars worden op korte termijn benaderd door de gemeente.