Monumentencommissie

Home > Inwoners > Actualiteiten > Monumentencommissie

Monumentencommissie

RSS

De eerstvolgende openbare vergadering van de monumentencommissie vindt plaats op dinsdag 11 mei om 9.30 uur. De vergadering vindt, als gevolg van de Corona maatregelen, online plaats. Als u deze vergadering online wilt bijwonen, neem dan contact op met de heer R. Raat-Reitsma, secretaris van de monumentencommissie, te bereiken via (033) 277 23 24.

De agenda en stukken van deze vergadering kunt u via de website.

Spreekrecht burgers

Na opening van de vergadering kunnen aanwezige initiatiefnemers of belangstellenden ieder gedurende maximaal vijf minuten het woord voeren over zowel geagendeerde als niet geagendeerde onderwerpen. Wie gebruik wil maken van dit spreekrecht wordt verzocht vooraf contact op te nemen met de secretaris van de monumentencommissie.