Monumentencommissie

Home > Inwoners > Actualiteiten > Monumentencommissie

Monumentencommissie

RSS
Dit item is verlopen op 19-12-2019.

De eerstvolgende openbare vergadering van de monumentencommissie vindt plaats op dinsdag 17 december 2019 om 9.30 uur in het gemeentehuis, Stationsweg 389a, vergaderruimte Villa.

De agenda en stukken van deze vergadering kunt u via de website.

Spreekrecht burgers

Na opening van de vergadering kunnen aanwezige initiatiefnemers of belangstellenden ieder gedurende maximaal vijf minuten het woord voeren over zowel geagendeerde als niet geagendeerde onderwerpen. Wie gebruik wil maken van dit spreekrecht wordt verzocht vooraf contact op te nemen met de heer R. Raat-Reitsma, secretaris van de monumentencommissie, te bereiken via (033) 277 23 24.