Monumentencommissie

Home > Inwoners > Actualiteiten > Monumentencommissie

Monumentencommissie

RSS
Dit item is verlopen op 15-11-2018.

Naar aanleiding van een spoedeisende aanvraag vindt er een ingelaste vergadering van de monumentencommissie plaats op woensdag 14 november 2018 om 15.00 uur in het gemeentehuis, Stationsweg 389a, vergaderruimte Villa.

De agenda van de vergadering kunt u hier inzien. De begeleidende stukken zijn na een telefonische afspraak met onze medewerker, de heer R. Raat-Reitsma, tevens secretaris van de monumentencommissie, te verkrijgen. De heer Raat-Reitsma is te bereiken via (033) 277 23 24.

Spreekrecht burgers

Na opening van de vergadering kunnen de aanwezige burgers ieder gedurende maximaal vijf minuten het woord voeren over zowel geagendeerde als niet geagendeerde onderwerpen. Degene die gebruik wil maken van dit spreekrecht, meldt zich voor de aanvang van de vergadering bij de voorzitter of de secretaris of, bij voorkeur, van tevoren schriftelijk of telefonisch bij de gemeente onder vermelding van het onderwerp.