Mogelijk ander termijnbedrag gemeentelijke belasting

Home > Inwoners > Actualiteiten > Mogelijk ander termijnbedrag gemeentelijke belasting

Mogelijk ander termijnbedrag gemeentelijke belasting

RSS
Dit item is verlopen op 31-12-2020.

De afschrijving van de gemeentelijke belasting kan deze maand een ander bedrag zijn dan in de voorgaande termijnen. Voor de meeste afschrijven geldt, dat deze maand anderhalf termijnbedrag in rekening wordt gebracht. De automatische incasso wordt maandag 30 november afgeschreven. 

De gemeente Scherpenzeel heeft de verwerking en inning van de gemeentelijke belastingen uitbesteed aan externe bureaus. Waarschijnlijk is in de interactie tussen de bureaus een technisch probleem opgetreden, wat tot gevolg heeft dat de incassobedragen hoger zijn. Op dit moment wordt de exacte oorzaak onderzocht.

Wat betekent dit voor u

Het totaal te betalen bedrag van de aanslag verandert niet, alleen de maand november kan hoger uitvallen. In december wordt dit in mindering gebracht op het termijnbedrag. 

Als u een machtiging heeft afgegeven voor een automatische incasso wordt maandag 30 november de hogere termijnbetaling afgeschreven. U heeft dan de volgende keuzemogelijkheden:

  • Als u niets doet, wordt het bedrag van de eventuele resterende betaaltermijnen lager in de volgende maand. 
  • U kunt de automatische incasso van november storneren. Het bedrag wordt dan door uw bank teruggestort. Afhankelijk van het aantal termijnen dat nog open staat wordt dan het nieuwe termijnbedrag bepaald.
  • U heeft de keuze om na het storneren van de incasso van november, handmatig een bedrag over te maken naar de gemeente. Bijvoorbeeld het gebruikelijke termijnbedrag, dat u kunt zien in de afschrijving van de afgelopen maanden. In dat geval zal het bedrag van de resterende betaaltermijnen weer normaal zijn.

We begrijpen heel goed dat dit voor u vervelend is en bieden onze excuses aan voor de afwijkende afschrijving. We hopen dat u zich kunt vinden in de geboden keuzes. Wilt u naar aanleiding van dit bericht telefonisch contact, dan kan dit maandag 30 november en dinsdag 1 december via (033) 277 23 24. Mailen mag ook naar belastingen@scherpenzeel.nl