Minder afval en lagere kosten voor de inwoner!

Home > Inwoners > Actualiteiten > Minder afval en lagere kosten voor de inwoner!

Minder afval en lagere kosten voor de inwoner!

RSS
Dit item is verlopen op 31-12-2018.

“De gemeente Scherpenzeel heeft het rentmeesterschap hoog in het vaandel staan”, aldus wethouder Tonnis van Dijk. “Veel afval is prima grondstof en opnieuw te gebruiken. Te vaak zie ik boordevolle grijze kliko’s die nog plastic verpakkingen bevatten, glas en zelfs papier. Hoe minder afval in de grijze kliko, hoe lager de kosten voor de gemeente én de inwoner!”

Terugdringen van restafval

De wethouder vervolgt: “De aarde raakt uitgeput door niet duurzaam gebruik te maken van grondstoffen. Zo maken we haar onleefbaar voor ons en de generaties na ons. We lenen de aarde van onze kleinkinderen! Veel van ons afval kan echter gebruikt worden om nieuwe producten te maken. Daarom werkt de gemeente Scherpenzeel aan het terugdringen van met name restafval.

Hergebruik van grondstoffen

Ook bevorderen we het hergebruik van grondstoffen. De gemeente streeft in 2020 per inwoner naar de landelijke ambitie van 75% afvalscheiding en maximaal 100 kilogram restafval. Dit willen we  bereiken door maatregelen om de hoeveelheid restafval (inhoud van de grijze kliko) te verminderen.

Voortgang

In januari 2019 starten we met de uitvoering van het nieuwe afvalbeleid (Diftar). De raad heeft zich hierover positief uitgesproken in de raadsinformatiebijeenkomst van 18 juni. De gemeente zal de inwoners informeren via een voorlichtingscampagne. Zo zorgen we samen voor een schone wereld!”