Meedenken over uitwerking Zwarte Land II

Home > Inwoners > Actualiteiten > Meedenken over uitwerking Zwarte Land II

Meedenken over uitwerking Zwarte Land II

RSS
Dit item is verlopen op 23-02-2021.

Plannen om te komen tot een bestemmingsplanwijziging van het beoogde bedrijventerrein aan de Stationsweg (Zwarte Land II) worden bij de gemeente ingediend, nadat de inwoners zijn betrokken bij de planuitwerking. Daarom start initiatiefnemer Modiform met een participatietraject. Deze begint met een online informatieavond op 25 januari. Ook via een website wordt informatie opgehaald vanuit inwoners en ondernemers.

Een voorwaarde van de gemeente is dat inwoners in het vervolgproces een belangrijke rol krijgen. De initiatiefnemers van dit project hebben daarom in overleg met de gemeente een participatie-plan opgesteld. De initiatiefnemer geeft hier uitvoering aan. De gemeente ziet toe dat er een open en transparant proces doorlopen wordt. En toetst hoe de input uit het proces wordt verwerkt in de uitwerking van de plannen.

Meer informatie is te vinden op www.zwarteland2.nl, ook voor het aanmelden voor de online informatieavond.  Op de website kan iedereen meedenken en mee tekenen op een plattegrond. De site is open tot 22 februari 2021.