Mantelzorgwaardering aanvragen

Home > Inwoners > Actualiteiten > Mantelzorgwaardering aanvragen

Mantelzorgwaardering aanvragen

RSS

Voor wie

Gemeente Scherpenzeel wil de waardering voor mantelzorgers in 2019 laten zien, door het geven van een geldbedrag van €100,- aan de mantelzorger die: 

  • een intensieve zorgtaak heeft, die méér is dan de normale zorg, voor een buren, familie of vrienden en die inwoner is van de gemeente Scherpenzeel
  • en al langer dan 3 maanden minimaal 8 uur per week de mantelzorg biedt.

De ouders, die in Scherpenzeel wonen en mantelzorg bieden aan hun (volwassen) kind(eren) die ergens anders wonen in een intramurale instelling, krijgen ook de mantelzorgwaardering.

Jonge mantelzorgers krijgen ook €50,- als zij thuis vaak méér dan normaal meehelpen of zorgen voor een familielid. 

Hoe vaak?

Let op: per zorgontvanger kan maar 1 keer de mantelzorgwaardering worden aangevraagd. Spreek dit dus af met degenen met wie u samen mantelzorg biedt.

U moet zich ieder jaar opnieuw aanmelden voor de mantelzorgwaardering.

Formulier

Als uw mantelzorgtaken voldoen aan de genoemde voorwaarden en denkt dat u recht heeft op de mantelzorgwaardering, kunt u online het aanvraagformulier invullen. De papieren formulieren liggen bij De Inloop, Dorpstraat 234, Scherpenzeel.