Mandaatbesluit en Mandaatinstructie OddV

Home > Inwoners > Actualiteiten > Mandaatbesluit en Mandaatinstructie OddV

Mandaatbesluit en Mandaatinstructie OddV

RSS
Dit item is verlopen op 17-04-2019.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 26 februari 2019 hebben ingestemd met het gewijzigd Mandaatbesluit en de Mandaatinstructie voor Omgevingsdienst De Vallei (OddV).

Toelichting

De aanleiding voor de wijziging van het Mandaatbesluit en de Mandaatinstructie is de gewenste uniformering van mandaten in het Gelders Stelsel. De mandaten aan de OddV zijn verstrekt door de deelnemers van de omgevingsĀ­diensten. Er is gesignaleerd dat de wijze waarop deze (externe) mandaten van de deelnemers aan de omgevingsdiensten zijn verstrekt (de vorm), zeer verschillend is. Dit gaat ten koste van de kwaliteit en efficiency van de dienstverlening door de omgevingsĀ­diensten.

U kunt het Mandaatbesluit en de Mandaatinstructie OddV inzien

Het Mandaatbesluit en de Mandaatinstructie voor de OddV liggen met ingang van heden voor iedereen tijdens de openstellingsuren ter inzage in het gemeentehuis (Buitenplaats), Stationsweg 389 te Scherpenzeel.