Maatschappelijke initiatieven welkom via Sociale Wegwijzer

Home > Inwoners > Actualiteiten > Maatschappelijke initiatieven welkom via Sociale Wegwijzer

Maatschappelijke initiatieven welkom via Sociale Wegwijzer

RSS

Beste heer/mevrouw, 
 
Op dit moment leven we met elkaar in roerige tijden. De corona-crisis legt ons normale leven plat en met elkaar proberen we vooral zo goed mogelijk te zorgen voor onszelf en onze naasten.  

Wat we overal zien is dat men elkaar volop helpt, zoals het RIVM ook uitdraagt: “Alleen samen krijgen we corona onder controle”. Ook in Scherpenzeel zien we het “samen” overal naar voren komen. Verscheidene Scherpenzeelse (vrijwilligers)organisaties, kerken, scholen en ook particulieren zijn gestart met speciale corona-initiatieven om aan hulpvragen tegemoet te kunnen komen en hulp en ondersteuning te bieden waar nodig. 

Als gemeente willen we graag een overzicht van al deze initiatieven maken zodat we deze op allerlei manieren kunnen delen met zoveel mogelijk inwoners van Scherpenzeel. Als u een aanbod heeft waarmee u en/of uw organisatie anderen kunt helpen in deze tijd, en als u denkt dat nog veel meer Scherpenzelers hiervan zouden moeten weten, dan willen we u vragen om ons dit te mailen. 

U kunt uw initiatieven doorsturen naar: socialewegwijzer@scherpenzeel.nl.

U kunt dit bericht natuurlijk doorsturen naar iemand waarvan u denkt dat hij of zij hiervan ook op de hoogte zou moeten zijn. Tot slot willen we u ook wijzen op de geboden mogelijkheid voor ondersteuning vanuit de Provincie Gelderland voor maatschappelijke initiatieven die de onderlinge verbondenheid in deze tijden bevorderen. Daarvoor kunt u contact opnemen met de leefbaarheidsalliantie van de provincie via vraag@leefbaarheidgld.nl. Kijk op de website van Leefbaar Gelderland voor meer informatie.  

We hopen dat zo veel mogelijk initiatieven bekend worden, zodat we zo goed mogelijk kunnen zorgen voor elkaar! Alvast hartelijk dank. 

Met vriendelijke groet,

Hans Polinder en Berdien Bruining
Beleidsmedewerkers Sociaal Domein bij de gemeente Scherpenzeel