Leerlingenvervoer gemeente Scherpenzeel naar Munckhof Taxi BV

Home > Inwoners > Actualiteiten > Leerlingenvervoer gemeente Scherpenzeel naar Munckhof Taxi BV

Leerlingenvervoer gemeente Scherpenzeel naar Munckhof Taxi BV

RSS
Dit item is verlopen op 25-05-2020.

Vanaf 1 augustus voert Munckhof Taxi BV het leerlingenvervoer uit voor de gemeenten Barneveld, Nijkerk, Renswoude en Scherpenzeel. Het contract loopt voor vijf jaar, ten minste tot einde schooljaar 2024-2025. De optie bestaat om het contract hierna drie keer te verlengen.
Het leerlingenvervoer valt daarmee niet langer onder de Valleihopper en een regiecentrale, maar onder de regie van deze vier gemeenten.

Eigen regie

De vier gemeenten hebben gekozen voor meer directe regie op de planning en uitvoering van het leerlingenvervoer. Via een gezamenlijke aanbesteding kwam het taxibedrijf Munckhof Taxi BV als beste uit de bus. Dit bedrijf verzorgt straks de ritaanname, de planning en uitvoering van het leerlingenvervoer. Dit betekent een overgang van de huidige vervoerder Noot naar Munckhof. Munckhof stelt alles in het werk om deze overgang zo goed mogelijk te laten verlopen.

Beter, efficiënter en duurzamer

Door niet meer vanuit de Regio Foodvalley als geheel aan te besteden, maar de aanbesteding op te splitsen in drie clusters kan het routevervoer beter en efficiënter worden georganiseerd. Geografisch gezien ligt het voor de hand dat de gemeenten Barneveld, Nijkerk, Renswoude en Scherpenzeel samen een cluster vormen. Naast kwaliteit en prijs speelt ook duurzaamheid een grote rol. Gedurende de looptijd van het contract zal het aandeel elektrische voertuigen en waterstofvoertuigen oplopen tot 70% van de ritten.

Aanvraag leerlingenvervoer nieuw schooljaar voor 1 juni

Heeft u een (pleeg)kind dat komend schooljaar 2020-2021 gebruik maakt (of gaat maken) van leerlingenvervoer, dan moet u een (nieuwe) aanvraag doen bij de gemeente. Ook als uw kind dit schooljaar al gebruik maakt van leerlingenvervoer. Dit geldt voor leerlingen die wonen in de gemeente Scherpenzeel. Regel uw aanvraag voor het leerlingenvervoer van uw (pleeg)kind vóór 1 juni. Dan bent u verzekerd van (aangepast) vervoer voor uw kind bij de start van het nieuwe schooljaar. Na 1 juni indienen kan betekenen dat uw kind de eerste twee schoolweken niet mee kan met het (aangepast) vervoer. U moet dan zelf voor deze twee weken een oplossing vinden voor het vervoer van uw (pleeg)kind naar de onderwijslocatie.

Aanvragen leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer vraagt u aan via het formulier leerlingenvervoer . U heeft daarvoor wel DigiD nodig.

Kennismaking

Samen met de vervoerder starten de gemeenten nu met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar en maken ze afspraken over de kennismaking met de ouders, de leerlingen en de chauffeurs. De gemeente neemt hierover contact op met ouders die gebruik maken van het leerlingenvervoer.