Leden welkom bij commissie Begraafplaatsen

Home > Inwoners > Actualiteiten > Leden welkom bij commissie Begraafplaatsen

Leden welkom bij commissie Begraafplaatsen

RSS
Dit item is verlopen op 01-05-2020.

De commissie Begraafplaatsen bestaat in Scherpenzeel al langere tijd en krijgt een doorstart. Daarom zijn nieuwe leden welkom. Iedereen die rechthebbende is, dus een graf of graven in bezit heeft op de begraafplaatsen Lambalgen of Glashorst, kan zich aanmelden.

De gemeente beheert en onderhoudt de begraafplaatsen en doet dit in samenspraak met rechthebbenden. Zaken die besproken worden gaan over de kwaliteit van het onderhoud, de indeling van de begraafplaatsen en toekomstige behoeftes. Nu kan bijvoorbeeld geen graf gereserveerd worden, is hier wel vraag naar? En een uitbreiding van begraafplaats Lambalgen wordt besproken met deze commissie.

Omdat de laatste jaren weinig onderwerpen ter bespreking waren, is de commissie weinig samengekomen. Daar wil men nu verandering in brengen, vooral gezien de uitbreiding van Lambalgen en de inrichting hiervan. De commissie vergadert twee keer per jaar besloten en eens per jaar openbaar. Naast rechthebbenden zijn vertegenwoordigers vanuit de gemeente en uitvaartondernemers lid van de commissie.

Rechthebbenden die interesse hebben om mee te praten en zitting te nemen in de commissie Begraafplaatsen, mogen mailen naar begraven@scherpenzeel.nl t.a.v. Berry Schoolderman. Er wordt een selectie gemaakt om tot een diverse inbreng te komen. Reageren kan tot 30 april 2020.