Kansen voor ondernemers in Regio Foodvalley!

Home > Inwoners > Actualiteiten > Kansen voor ondernemers in Regio Foodvalley!

Kansen voor ondernemers in Regio Foodvalley!

RSS
Dit item is verlopen op 21-04-2019.

Ondernemers vanuit de regio hebben binnenkort de kans om mee te ondernemen in de Regio Deal Foodvalley en de Strategische Agenda. Op donderdag 18 april vindt er een sessie plaats in Pathé Ede. Ondernemers kunnen hier inzicht krijgen in de plannen en met partijen kunnen spreken over kansen en mogelijkheden van de Regio Deal voor hun eigen bedrijf of branche!

Wat is de Regio Deal Foodvalley?

Het kabinet wil graag samenwerken met regio’s om de welvaart in Nederland te verbreden. Daarom heeft de regering regio’s opgeroepen om voorstellen in te dienen voor een Regio Deal. Het voorstel van Regio Foodvalley is een van de twaalf voorstellen die zijn geselecteerd uit de 88 ingediende plannen. Het kabinet wil 20 miljoen investeren in Regio Foodvalley om te werken aan ambities voor gezond en duurzaam voedsel voor iedereen. Zeven regiopartners en het Rijk geven vorm en inhoud aan de Regio Deal. Het komt er nu op aan om met een uitwerking van de deal te komen en deze daadwerkelijk te sluiten met het Rijk. De uitwerking heeft betrekking op de volgende ontwikkelingen:

Innovaties in landbouw en veehouderij beschikbaar maken voor boerenbedrijven in de toekomst;

  • Een omgeving creëren die uitnodigt tot het eten van gezond voedsel en voeding een belangrijke plek geven in de gezondheidszorg;
  • In mainport Foodvalley wetenschap, praktijkonderwijs, starters en bestaande bedrijven samenbrengen om innovaties toe te passen.

Wat is de Strategische Agenda?

In de Strategische Agenda 2020-2025 worden de gezamenlijke doelen vastgelegd die de triple-helixpartners (ondernemers, onderwijs en overheid) de komende jaren met elkaar willen bereiken in de Regio Foodvalley. De komende tijd wordt input uit de regio gevraagd waarna de doelstellingen en programmalijnen verder worden aangescherpt.

Ondernemers opgelet!

Zowel voor het uitwerken van de Regio Deal als de Strategische Agenda worden ondernemers uit de regio uitgenodigd om mee te denken. Het een belangrijk moment voor ondernemers om kansen te grijpen die de Regio Deal en de Strategische Agenda met zich meebrengen. Hier kunt u bijvoorbeeld denken aan kennisontwikkeling, kennisdeling en het vergroten van uw netwerk. De gemeente Scherpenzeel brengt deze uitnodiging dan ook graag extra onder de aandacht!

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via www.regiofoodvalley.nl/aanmelden. Ook vindt u op deze site meer informatie. Het aantal plaatsen is beperkt, dus wacht niet te lang!