Kadernota “Sociaal, Duurzaam en Ondernemend” financieel positief!

Home > Inwoners > Actualiteiten > Kadernota “Sociaal, Duurzaam en Ondernemend” financieel positief!

Kadernota “Sociaal, Duurzaam en Ondernemend” financieel positief!

RSS
Dit item is verlopen op 28-06-2018.

De Kadernota 2019 – 2022  ‘Sociaal, duurzaam en ondernemend’ is financieel sluitend. Samen met het coalitieakkoord is dit de aftrap van de nieuwe coalitieperiode. Het college is er in geslaagd om alle voornemens uit het coalitieakkoord op te nemen.

Het college heeft duurzaamheid hoog in het vaandel. De lokale energievisie is hiervan een pracht voorbeeld.

Open en actieve communicatie staat centraal bij de gemeentelijke dienstverlening. Kwetsbare groepen krijgen de ondersteuning waar ze als vanouds recht op hebben.  Het college pakt de nieuwe plannen voortvarend op. En kan dit alleen in nauwe samenwerking met de gemeenteraad en de inwoners van Scherpenzeel. Hiervoor wil het college zich sterk maken!

Vandaag is de Kadernota 2019 – 2022 aangeboden aan de Raad.

Gelijk aan de slag met de uitvoering van het coalitieakkoord!

Een sociale, duurzame en ondernemende samenleving is waar het college voor staat de komende jaren. Alle voornemens uit het coalitieakkoord hebben financieel een plek gekregen. Zonder dat de financiële stabiliteit in gevaar komt. Het college is hier bijzonder trots op.

We noemen enkele voorbeelden. In 2019 voert de gemeente groot onderhoud uit aan de Eikenlaan, de Centrumvisie komt van de grond en publicitair promoten we de economische- en toeristische aantrekkelijkheid van Scherpenzeel. 

Verder valt onder meer te noemen de realisatie van nieuwbouwplan Akkerwinde, een digitale sociale kaart, de inzet van de formulierenbrigade, het inlooppunt en de specialistische ondersteuning jeugdzorg bij de huisartsen. Ook komt er een pilotproject voor buurtgezinnen. Op deze manier versterkt het college het sociale karakter van het dorp op alle vlakken.

Invoering van diftar per 2019, geen extra OZB-verhoging

Een gemiddeld huishouden betaalt in 2019 tussen € 35 en € 40 per jaar meer aan lokale heffingen. Het college stelt voor de OZB alleen met de inflatie te verhogen. De rioolheffing stijgt ook met de inflatie en daarnaast met de verwachte kostenontwikkeling op het gebied van riolering. Het college wil in 2019 diftar invoeren. Hiervoor komt  een tarief waarmee de inwoners alle kosten van afvalinzameling kunnen betalen. Dit bedrag kan omlaag voor de milieu- en kostenbewuste Scherpenzeler door afval goed te scheiden en minder vaak de kliko aan te bieden.

Raadsvergadering

Op 5 juli as. vergadert de gemeenteraad over de Kadernota 2019-2021. Voorafgaand hieraan is er op 21 juni de Opinieronde. U bent van harte welkom bij beide openbare vergaderingen.