Jeugdteam van gemeente juicht aandacht voor kindermishandeling toe

Home > Inwoners > Actualiteiten > Jeugdteam van gemeente juicht aandacht voor kindermishandeling toe

Jeugdteam van gemeente juicht aandacht voor kindermishandeling toe

RSS

Kindermishandeling is geen onderwerp waar de meningen over verdeeld zijn. Niemand is voorstander. Toch gebeurt het en vaker dan we doorhebben. Tijdens de Week tegen Kindermishandeling (18 t/m 24 november 2019) is er extra aandacht voor dit complexe en deels verscholen probleem.

Binnen het jeugdteam van gemeente Scherpenzeel werken klantmanagers Jeugd en ambulante gezinsbegeleiders. Het jeugdteam pakt alle hulpvragen op die er spelen rondom kinderen en jongeren in Scherpenzeel. Twee medewerkers van het jeugdteam zijn daarnaast ook aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling.  Extra aandacht voor huiselijk geweld en kindermishandeling rond de Week tegen Kindermishandeling juichen ze van harte toe. “Het is en blijft belangrijk dat we stil blijven staan bij huiselijk geweld, alert blijven op signalen en weten waar we deze kunnen neerleggen.”

Aandacht voor nieuwe meldcode

De bijeenkomsten tijdens de Week tegen Kindermishandeling in Barneveld en Nijkerk zijn gericht op iedereen die werkt met kinderen. De Scherpenzeelse klantmanagers zien hier nut en noodzaak van in en zijn dan ook zeker aanwezig. Ze roepen ook inwoners op die in hun werk of vrije tijd met kinderen werken, om aan deze conferenties deel te nemen. Als belangrijk onderdeel zien ze de nieuwe meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit is een stappenplan voor professionals in allerlei beroepsgroepen, om signalen goed in kaart te brengen en waar nodig te delen. De oude meldcode /werkwijze  bracht te weinig nieuwe signalen naar boven.

Veel vormen van mishandeling

De klantmanagers Jeugd vinden het een pluspunt dat de themaweek de aandacht vestigt op dit hardnekkige en vaak verborgen leed. “We hopen dat niet alleen professionals, maar ook de inwoners alert worden op vormen van kindermishandeling. En dan bedoelen we niet alleen lichamelijk geweld, maar iedere vorm van geweld. Een vechtscheiding, geweld tussen ouders, psychische mishandeling, ruzies in het gezin: het zijn allemaal vormen van kindermishandeling. Inwoners kunnen bij het jeugdteam terecht als er in hun eigen gezin sprake is van een vorm van huiselijk geweld. Er kan dan een huisbezoek ingepland worden met een klantmanager Jeugd. Vanuit dat gesprek kan er meegedacht worden wat er nodig is voor het gezin. Maar onze oproep is ook naar buren, familieleden en andere inwoners: signaleer en herken huiselijk geweld en kindermishandeling.  En deel je zorgen of stel je vragen, desnoods anoniem, bij Veilig Thuis.”

Extra bewust van signalen

“Huiselijk geweld en kindermishandeling blijft vaak verborgen. We zijn ons ervan bewust dat er veel meer gezinnen in Nederland, en dus ook in onze gemeente, zijn waar geweld en kindermishandeling voorkomt. Met deze Week en de aandacht voor het thema, hopen we dat iedereen zich weer extra bewust is van de signalen die er kunnen zijn in gezinnen in de stappen die je kunt zetten als je je zorgen maakt.”

Belangrijke adressen

Vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling in je omgeving? Neem contact op met Veilig Thuis Gelderland Midden. Tel. 0800-2000

Een hulpvraag binnen uw eigen gezin rondom geweld en kindermishandeling? Neem contact op met de klantmanagers Jeugd via  (033) 277 23 24. Opgeven voor de conferentie in Nijkerk of Barneveld? www.cjg.scherpenzeel.nl