Inwoners voelen zich steeds veiliger in Scherpenzeel

Home > Inwoners > Actualiteiten > Inwoners voelen zich steeds veiliger in Scherpenzeel

Inwoners voelen zich steeds veiliger in Scherpenzeel

RSS
Dit item is verlopen op 18-07-2018.

Meer tevredenheid over de leefbaarheid, minder overlast in wijken

De inwoners van de gemeente Scherpenzeel zijn – in vergelijking met vier jaar geleden – tevredener over het functioneren van de gemeente op het gebied van leefbaarheid en veiligheid. Dat blijkt uit de Veiligheidsmonitor 2017.

De Veiligheidsmonitor is een bevolkingsonderzoek naar de veiligheid, de leefbaarheid en het slachtofferschap. De monitor wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, gemeenten en politie. In 2017 deden Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel voor de derde keer mee aan de Veiligheidsmonitor.

Conclusies

De drie gemeenten staan er vergelijkbaar voor als het gaat om de leefbaarheid, sociale cohesie en fysieke kwaliteit van de woonomgeving. In Scherpenzeel nam de waardering voor de fysieke kwaliteit ten opzichte van vier jaar geleden toe. Inwoners zijn tevredener over het functioneren van de gemeente op het gebied van de leefbaarheid en veiligheid.

Inwoners van Scherpenzeel ervaren, ten opzichte van vier jaar geleden, minder sociale overlast. Voor alle drie gemeenten geldt dat te hard rijden in de wijk als het belangrijkste buurtprobleem wordt gezien, gevolgd door hondenpoep en parkeeroverlast.

Een ruime voldoende voor veiligheid

De veiligheid in de woonomgeving wordt door de Scherpenzeelse ondervraagden met een ruime voldoende beoordeeld. Als het gaat om de kans op slachtofferschap, valt op dat de verwachte kans op woninginbraak in Scherpenzeel lager is dan in andere gemeenten. In Scherpenzeel hebben meer inwoners het idee dat de criminaliteit is gedaald dan in 2013. Wel geldt dat in Scherpenzeel de meldingsbereidheid lager dan gemiddeld is.

Inwoners hebben, in vergelijking met het onderzoek van vier jaar geleden, minder vaak contact met de politie, maar zijn wel tevredener over het functioneren van de politie. Het aandeel inwoners dat contact heeft gehad met de politie in Scherpenzeel is opvallend laag te noemen; slechts 12 procent had contact in het afgelopen jaar (in Barneveld en Nijkerk was dit 20 procent). In Scherpenzeel zijn inwoners vooral positiever over de beschikbaarheid van de politie in de buurt.

Veiligheidsmonitor 2017

Voor de Veiligheidsmonitor 2017 werden door het Centraal Bureau voor de Statistiek 631 Scherpenzelers gevraagd een enquête in te vullen. In totaal vulden 247 van de 631 inwoners een volledige vragenlijst in. Dit komt neer op een respons van 39 procent. Daarvan heeft 54 procent de vragenlijst online ingevuld en 46 procent schriftelijk. Daarnaast hebben 14 inwoners van Scherpenzeel deelgenomen aan de landelijke Veiligheidsmonitor. Deze zijn toegevoegd aan het respondentenbestand. De totale respons in Scherpenzeel komt daarmee uit op 261.

In de Veiligheidsmonitor 2017 is onderzoek gedaan naar de volgende thema’s:

 •  Leefbaarheid van de woonbuurt
 •  Beleving van overlast in de buurt
 •  Veiligheidsbeleving
 •  Slachtofferschap
 •  Tevredenheid over het laatste politiecontact
 •  Oordeel over het functioneren van de politie in de buurt
 •  Oordeel over het functioneren van de politie in het algemeen
 •  Oordeel over het functioneren van de gemeente
 •  Preventie
 •  Onveilige plekken
 •  Respectloos gedrag
 •  Burgerparticipatie
 •  Melding verdachte situaties
 •  Welzijn
 •  Brandweer

Wat gebeurt er met de resultaten?

De gemeente Scherpenzeel stelt voor de periode 2019-2022 een nieuw vierjarig Integraal Veiligheidsplan voor de gemeenten Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel op. De drie gemeenten werken hiervoor samen met de politie en het Openbaar Ministerie. Voor het opstellen van dit plan worden, onder meer, de resultaten van deze monitor gebruikt.
De Veiligheidsmonitor 2017 is nu al te downloaden via de website van de gemeente Scherpenzeel. Ga daarvoor naar www.scherpenzeel.nl/veiligheid.